[Update] ภาษาและวัฒนธรรม: คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา | คำ สอน ศาสนา – Sathyasaith

คำ สอน ศาสนา: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

ภาษาไม่จำกัดศาสนา นับถือศาสนาใดก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ ครั้งนี้เรามีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาแนะนำ ไว้สำหรับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวันสำคัญ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้เพื่อน ๆ ชาวต่างชาติกันค่ะ

ประโยคถามเกี่ยวกับเรื่องศาสนา

What is your religion? = คุณนับถือศาสนาอะไร?
I’m a Buddhist = ฉันนับถือศาสนาพุทธ

Buddhism คือ ศาสนาพุทธ ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ หรือพุทธศาสนิกชนเรียกว่า Buddhist ดังนั้นเมื่อถูกถามว่านับถือศาสนาอะไร ควรตอบด้วย Buddhist

บุคคลในพุทธศาสนา

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า = The Lord Buddha
พระสงฆ์ = Monk
เจ้าอาวาส = The abbot
สามเณร = Novice
พุทธศาสนิกชน = Buddhist
เด็กวัด = Temple boy

พระรัตนตรัย (Triple Gem/Rattana Tri)

Rattana (แก้ว) = Gem (อัญมณี, รัตนชาติ)
Triple = Tri หมายถึง สาม

พระรัตนตรัย คือ แก้วอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชน 3 ประการ ได้แก่
The Buddha = พระพุทธ (Buddha Gem พุทธรัตนะ)
The Dhamma = พระธรรม (Dhamma Gem ธรรมรัตนะ)
The Sangha = พระสงฆ์ (Sangha Gem สังฆรัตนะ)

หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

ศีล = Precept
ศีล 5 = Five Precepts
 

ศีล 5 เป็นศีลขั้นพื้นฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต เราสามารถชวนเพื่อนต่างชาติอาราธนาศีล 5 ด้วยกัน ได้ว่า

1. To abstain from taking life. (ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ)
    หรือ Do not kill = ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
2. To abstain from taking what is not given or stealing. (อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ)
    หรือ Do not steal = ห้ามลักขโมย
3. To abstain from sexual misconduct. (กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ)
   หรือ Do not indulge a sexual misconduct = ห้ามประพฤตผิดในกาม
4. To abstain from false speech. (มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ)
    หรือ Do not lie = ห้ามโกหก
5. To abstain from intoxicants or harmful substances. (สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ)
    หรือ Do not drink alcohol = ห้ามดื่มของมึนเมา

See also  [Update] หนังสือเพลงเชียร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ-Flip eBook Pages 1 - 47 | โน๊ ต เม โล เดีย น เพลง - Sathyasaith

ศีล 8 = Eight Precepts
อริยสัจ 4 = Four Noble Truths
มรรค 8 = Eightfold Path
โอวาทปาฏิโมกข์ = The principle teaching
กฎแห่งกรรม = Law of Karma
พร = blessing

วันสำคัญทางพุทธศาสนา (Buddhist Holidays)

วันพระ = Buddhist Holy Day
วันมาฆบูชา = Makha Bucha Day
วันวิสาขบูชา = Vesakha Bucha Day
วันอาสาฬหบูชา = Asarnha Bucha Day
วันเข้าพรรษา = Buddhist Lent Day
วันออกพรรษา = End of Buddhist Lent Day
วันอัฏฐมีบูชา = Atthami Bucha Day

ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ

พระพุทธรูป = The Buddha image/ The Buddha statue
พระบรมสารีริกธาตุ = Relics
รอยพระพุทธบาท = Buddha’s footprint
วัด = Temple
เจดีย์ = Pagoda
อุโบสถ = Chapel
ศาลาวัด = Pavilion at a temple

กิจกรรมในพุทธศาสนา

พิธีทางศาสนา = Religious Ceremony
กราบพระ = Pay respect to (the monk/the Buddha image)  
ไหว้พระ = Worship Buddha image
พระสวดมนต์ = Chant
สวดมนต์ = Pray
ฟังเทศน์ = Listen to the sermon
รับพรจากพระ = Receive blessing from the monks
กัณฑ์เทศน์ = Offerings for a sermon
ทำบุญ = Make merit
ใส่บาตร = Offer food to the monks
ถวายสังฆทาน = Give the offering dedicated to the monks
กฐิน = The Kathin ceremony
ทอดผ้าป่า = To leave a robe (for the monks to take as a discarded cloth.)
ปิดทององค์พระพุทธรูป = Put gold leaf onto the Buddha image
รดน้ำมนต์ = Sprinkle the holy water
กรวดน้ำ = Pour water of dedication/To make a libation
เวียนเทียน = The candlelight procession
นิมนต์พระ = Invite the monk
จุดธูป = Light the incense sticks
จุดเทียน = Light the candle
บริจาค = Donate

อุปกรณ์และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา

บาตรพระ = Alms bowl
ดอกบัว = Lotus flower
เครื่องสังฆทาน = Offering
ธูป = Incense stick
เทียน = Candle
กระถางธูป = Incense burner
สายสิญจน์ = Sacred cord
น้ำมนต์ = Holy water
จีวร = The yellow robe (of a Buddhist monk/novice)
ผ้าอาบน้ำฝน = Cloth for the rains/Rains cloth
เทียนพรรษา = Lent candle

See also  ฟังเด้อแม่สิว่า - รำไพ แสงทอง ft. เมย์ จิราพร 【OFFICIAL MUSIC VIDEO】 | iewr | อัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินทุกวันที่นี่

และในวันพระ หรือวันสำคัญทางศาสนาพุทธ หากอยากจะชวนเพื่อนต่างชาติไปวัดด้วยกันก็ถามไปเลยค่ะว่า “Do you want to go to the temple and make merit with me? (คุณอยากไปวัดและทำบุญกับฉันไหม?)

 

 

    
    

 

 

[NEW] | คำ สอน ศาสนา – Sathyasaith

Already have a WordPress.com account? Log in now.


\”เล่าเรื่อง..ท่านพุทธทาส\” สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)


วัดญาณเวศกวัน สามพราน นครปฐม
ท่านพุทธทาส
@punjanin

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

\

“หลักคำสอนวิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธนิกายเซน”(GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT KHOA HỌC THIỀN TÔNG)


GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT KHOA HỌC THIỀN TÔNG (PHỤ ĐỀ VIỆT THÁI)
“หลักคำสอนวิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธนิกายเซน”
CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU CHUYÊN DẠY GIẢI THOÁT:
Địa chỉ: 273 Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Website chính thức: http://thientong.com
Email: [email protected]

“หลักคำสอนวิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธนิกายเซน”(GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT KHOA HỌC THIỀN TÔNG)

ดับทุกข์ ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า


ท่านสามารถติดตามเรื่องเล่าธรรมะ และกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปธรรมะดีๆจากช่อง Bua Channel ได้ที่นี่\r
https://www.youtube.com/channel/UC1KG5bXJAQ7LqSrwjqMbXg\r
\r
An Introduction to Buddhist Practice: When a person is introduced to Buddhism for the first time, the first thing he should do is to forget all about his background of Christianity – and his Christian views and other similar views – and start from scratch.\r
The story of the Buddha begins like this. The Buddha found that he had a problem and he left home to try to find the answer to this problem. He went searching for teachers, he went to this teacher and then that teacher but he found he still had the problem. Finally he had to go off on his own to search for the solution, because he could not find anyone who knew about it. And he found the answer within himself, and he found the way to get to the state where he got the answer to his question and got free from his problem \r
\r
ติดตามฟังธรรมผ่านเพจ สำนักป่าพุทธภูมิ โพธิยาลัย\r
https://www.facebook.com/AnagarikaBhodhiyana/\r
\r
บัวชาแนล เล่าเรื่องเล่าธรรม

See also  ล้มล้างพังทั้งขบวน! : Sondhitalk (ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง) EP.111 | บุหรี่ มี ยี่ห้อ อะไร บ้าง

ดับทุกข์ ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า

AH 1491 บททดสอบ จาก อัลลอฮฺ โดย อาจารย์บับลี อับดุรลอฮฺมาน


30.09.61 @โรงเรียนอิสลามสันติชน ลาดพร้าว 112 รามคำแหง 53

😍เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน📕
ติดตามงานของ Alhamdulillah GROUP ได้ที่
🌐 website http://www.alhamdtv.com​​
▶️ Youtube : https://www.youtube.com/user/AlhamdTV​​…
🎧 Podcast : https://alhamdTV.podbean.com/​​
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/alhamtv/​​
ติดต่อ และร่วมสนับสนุนกลุ่ม \”อัลฮัมดุลิลลาฮฺ\” ได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย
บัญชี นายกิระเดช ชวานนท์
A/C No. 0133479163 หรือ
พร้อมเพย์ 0864018121
Tel \u0026 Line iD :
089 792 4076 (ดาวุด)
086 799 8551 (มูฮัมหมัด)
086 808 9225 (อับดุลการีม)
086 566 8879 (อนัส)
email : [email protected]
❤ เรียนให้พี่น้องทราบว่า ทุกคลิปที่เผยแพร่ผ่าน Facebook หรือ Youtube : Alhamdulillah Group ทางทีมงาน\”ฮาลาล\” ให้พี่น้องในการนำไปเผยแพร่ต่อได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตมาทางทีมงานครับ
(ยกเว้นผู้ที่นำไปตัดต่อบิดเบือนเนื้อหา หรือ เพื่อนำไปทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดต่อความรู้ในอิสลาม และสร้างความแตกแยกในสังคม ทางทีมงานฯ ขอที่จะ \”ไม่ฮาลาล\” ให้ครับ)
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ทำหน้าที่ \”เป็นสะพานของงานดะอฺวะฮฺ\” ด้วยกันครับ
ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอน

AH 1491 บททดสอบ จาก อัลลอฮฺ โดย อาจารย์บับลี อับดุรลอฮฺมาน

รายการ พบพระอาจารย์ \”สนทนาธรรมตามกาล / ประมาณแห่งอายุ ฤดู ปี เดือน\” (ศ.26 พ.ย.2564)


สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
https://www.youtube.com/channel/UCKAv48NZM7RPtw7DmY9ReRg/join
ร่วมสนับสนุนการเผยแผ่ได้ที่
บัญชี วัดนาป่าพง ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 3182461756
ติดตามได้ที่ช่องทางดังนี้
Facebook : https://www.facebook.com/Buddhawajanareal2020
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCKAv48NZM7RPtw7DmY9ReRg
IG : https://www.instagram.com/buddhawajanareal
http://watnapp.com
กด Like
กด Shared
กด ติดตาม
กด กระดิ่ง เพื่อไม่พลาดสาระธรรมดีๆ ก่อนใคร
เพื่อเป็นกำลังใจแก่ทีมงาน
ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม
พุทธวจนเรียลพุทธวจนวัดนาป่าพงพระอาจารย์คึกฤทธิ์
พุทธวจนเรียลพุทธวจนวัดนาป่าพงพระอาจารย์คึกฤทธิ์พุทธวจนวัดนาป่าพงศาสนาความเชื่อวิธีแก้ปัญหาพุทธวจนวัดนาป่าพงหลักคำสอนพุทธศาสนาการงานความสุขทางออกทางความหายชีวิตเป็นอยู่สับสนโทษตัวเองbuddhawajanaวัดนาป่าพงbuddhawordbuddhawajanareal

รายการ พบพระอาจารย์ \

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คำ สอน ศาสนา

7 thoughts on “[Update] ภาษาและวัฒนธรรม: คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา | คำ สอน ศาสนา – Sathyasaith”

 1. 549014 388809Hiya! Great blog! I happen to be a day-to-day visitor to your web site (somewhat far more like addict ) of this site. Just wanted to say I appreciate your blogs and am seeking forward for far more! 216938

  Reply
 2. 671192 732723Following study a couple of with the content for your site now, i genuinely as if your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and are checking back soon. Pls have a look at my web site too and told me in the event you agree. 560030

  Reply
 3. 678328 58124This really is a good weblog i must say, typically i don????t post comments on other people???? blogs but would like to say that this post truly forced me to do so! 251036

  Reply
 4. 842120 273418Will you care and attention essentially write-up most of the following in my webpage in essence your web site mention of this blog? 845503

  Reply

Leave a Comment