[Update] วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ – คณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | ม จร พิจิตร – Sathyasaith

ม จร พิจิตร: คุณกำลังดูกระทู้

ไกรศร วันละ
ภักดี โพธิ์สิงห์
โมเดลการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส ขององค์การบริหารส่วนตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
10(3)

10-หนังสือรับรอง-ไกรศร.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr

นภาพร สิงห์นวล
พรนภา เตียสุธิกุล
การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน บ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
10(3)

13-หนังสือรับรอง-นภาพร.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr

Mithila Chowdhury

HOUSEHOLD PEOPLE DEVELOPMENT BY THE HIGHEST BLESSINGS NUMBER 1 TO 18 IN BUDDHISM
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
10(3)

23-หนังสือรับรอง-Mitila.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr

Narawit Daorueang

The Representation of the Changing “Prayer” proposed to Chaw Pho Srinakhon Tao of Thung Kula Ronghai during post-1957 at present
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
10(3)

31-หนังสือตอยรับ-นราวิทย์.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr

Parinyaporn Preecha
Sanae Tongrin, Udomkrit Srinon
Needs Analysis for the Development of a Sydney, Genre-Based Syllabus Design for Improving Thai Pre-Cadets’ Critical Writing on Exposition Texts
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
10(3)

See also  การคำนวณภาษีรายได้ส่วนบุคคลธรรมดา ขั้นแรก ด้วย Excel | ราย ได้ บุคคลธรรมดา

29-หนังสือรับรอง-ปริญญาพร.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr

กอปรลาภ อภัยภักดิ์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสังคหวัตถุ 4
สหวิทยาการนวัตกรรม
4(1)

6401-01.pdf

Mithila Chowdhury

HUMAN DEVELOPMENT BY RELEVANT BUDDHIST PRINCIPLES
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
10(4)

3-หนังสือรับรอง-Mitila.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr

จิตกร วิจารณรงค์

การจัดการท่องเที่ยวไทยในยุค New Normal
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
10(4)

5-หนังสือตอบรับ-นายจิตกร-วิจารณรงค์.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr

รัตนา ตฤษณารังสี

อริยสัจจธรรมกับทางรอดขององค์กรในยุค New Normal
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
10(4)

9-หนังสือตอบรับ-รัตนา.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr

วีรภัทร สภากาญจน์

การสร้างความสุขในการทำงานยุค New Normal
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
11(1)

1-หนังสือตอบรับ-นายวีรภัทร-สภากาญจน์.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr

จีรังกุล เกตุทอง

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
11(1)

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr

Vilaiphone Phongsila

การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : กรณีศึกษากระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
11(1)

9-หนังสือตอบรับ-Vilaiphone-Phongsila.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr

apaporn klinted

มู้กบทเรียนออนไลน์: การให้ที่ไม่มีสิ้นสุด
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
11(1)

12-หนังสือตอบรับ-apaporn-klinted.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr

Pornchai Nakseethong

หนังสือแจกงานศพกับความแปรเปลี่ยนของอารมณ์ความรู้สึกและความใฝ่ฝัน ของคนภาคใต้ ประเทศไทย ทศวรรษ 2460 – 2550
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
11(1)

13-หนังสือตอบรับ-พรชัย-eg.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr

charuwan rattanamalee

การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการพึ่งตนเองของกลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
11(1)

See also  #ผู้สูงอายุ​ผู้​พิการ​ แจ้งข่าว! ลงทะเบียน​ บัตรสวัสดิการ​แห่ง​รัฐ​ ปี65 #เงินบัตร​คนจน​ 24พย64 | บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุ

17-charuwan-rattanamalee.pdf
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ

ถอดบทเรียนจากการลงมือปฏิบัติของนักเรียน : การพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการออกแบบอนาคตชุมชนสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
11(1)

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr

[Update] สรุปรายงาน ภาพยนตร์สั้น-Flip eBook Pages 1 – 20 | ม จร พิจิตร – Sathyasaith

The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here


แข่งขันเรือกลับมาแล้วมาพร้อมความมันศิษย์ปู่จันทรปะทะน้องศรัญสนามหนองหันตรามจรพิจิตร#เรือไทยBynan3579


See also  สคบ.คุมน้ำไฟ หอพัก หยุดฟันกำไร | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | ช่อง one31 | ค่าไฟต่อหน่วย

แข่งขันเรือ กลับมาแล้ว มาพร้อมความมัน ศิษย์ปู่จันทรปะทะน้องศรัญ สนามหนองหันตรามจรพิจิตร เรือไทยBynan 3 5 7 9 ไทยpbs ศึกชิงเจ้าสายน้ำ64 ตำนานเรือม่วง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

แข่งขันเรือกลับมาแล้วมาพร้อมความมันศิษย์ปู่จันทรปะทะน้องศรัญสนามหนองหันตรามจรพิจิตร#เรือไทยBynan3579

ทีมชาติ ปะทะ ช่างหรั่ง !!! ปิ่นเพชรนาวา พบ เทพจุฬารักษ์ คู่ชิงชนะเลิศ สนามนองหันตรา มจร. จ.พิจิตร 63


ทีมขาติ ปะทะ ช่างหรั่ง !!! ปิ่นเพชรนาวา พบ เทพจุฬารักษ์ คู่ชิงชนะเลิศ สนามนองหันตรา มจร. จ.พิจิตร 63
ติดต่อโฆษณาได้ที่
Facebook Fanpage : เรารักเรือยาว We Love Longboat

ทีมชาติ ปะทะ ช่างหรั่ง !!! ปิ่นเพชรนาวา พบ เทพจุฬารักษ์ คู่ชิงชนะเลิศ สนามนองหันตรา มจร. จ.พิจิตร 63

รับน้อง มจร.พิจิตร ปี 56


รับน้อง มจร.พิจิตร ปี 56

ต กับ จ โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์ ปี2537 (EDIT)


ต กับ จ โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์ ปี2537 (EDIT)

ต กับ จ  โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์ ปี2537 (EDIT)

วารีกระฉ่อน พบ ศรนารายณ์ ชิงที่ 3 ก2 สนามหนองหันตรา มจร.พิจิตร ปี 63


วารีกระฉ่อน พบ ศรนารายณ์ ชิงที่ 3 ก2 สนามหนองหันตรา มจร.พิจิตร ปี 63

วารีกระฉ่อน พบ ศรนารายณ์ ชิงที่ 3 ก2 สนามหนองหันตรา มจร.พิจิตร ปี 63

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Investement

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ม จร พิจิตร

10 thoughts on “[Update] วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ – คณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | ม จร พิจิตร – Sathyasaith”

 1. 481744 652199Hey this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or should you have to manually code with HTML. Im starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any assist would be greatly appreciated! 561082

  Reply
 2. 385051 417774Oh my goodness! an outstanding post dude. Thanks a whole lot Even so Im experiencing issue with ur rss . Do not know why Struggle to register for it. Can there be any person finding identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx 792564

  Reply
 3. 585647 528733Aw, it was an very great post. In thought I would like to set up writing similar to this furthermore – taking time and actual effort to create a really great article but exactly what do I say I procrastinate alot and also no indicates manage to go done. 287644

  Reply

Leave a Comment