[Update] “สตาร์ทอัพไทย” ตื่นตัวเพิ่มถึง 8,000 ราย ชี้ 7 เทรนด์ธุรกิจมาแรงในปี 2561 | สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ – Sathyasaith

สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์: คุณกำลังดูกระทู้

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเผยปี 2560 จำนวนสตาร์ทอัพไทยเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 8,000 ราย จากเมื่อ 2 ปีที่แล้วมีเพียงประมาณ 100-200 ราย เท่ากับเพิ่มขึ้นกว่า 80% แจงเริ่มดำเนินธุรกิจจริงแล้วประมาณ 1,500 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดิจิตอลและเทคโนโลยี ระบุเทรนด์อนาคตขยายครอบคลุมทุกกลุ่มตามกระแสโลกที่ก้าวไป ขณะที่ กสอ.จับมือเดลต้าฯ มอบทุน 5 แสนบาท จัดตั้งธุรกิจ โชว์ 4 นวัตกรรม เครื่องช่วยอ่านหนังสือคนตาบอด ระบบวัดอุณหภูมิทางการแพทย์เรียลไทม์ แอปฯ คุมไฟฟ้าไร้สาย ตัวช่วยคุมระบบ BAS ลดการเปลืองไฟ

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในปี 2560 มีการเพิ่มขึ้นของสตาร์ทอัพทั่วไปกว่า 8,000 ราย จากช่วง 2-3 ปีก่อนที่มีเพียงแค่ระดับหลัก 100 ราย หรือเท่ากับเพิ่มขึ้นกว่า 80% อย่างไรก็ตาม การเติบโตขึ้นในจำนวนดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วยังเป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาแนวคิดและช่วงพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Problem Solution Fit and Product Market Fit) โดยสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพและสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้จริงอยู่ที่ประมาณ 1,500 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ ช่วยให้เกิดการจ้างงานได้ถึง 7,500 อัตรา หรือคิดเป็นสัดส่วน 1:5 (ที่มา : สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่)

ทั้งนี้ ยังพบอีกว่าสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ของไทยจะอยู่ในกลุ่มของแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน ระบบ Fintech, E-Commerce ที่กำลังครอบคลุมและกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก การบริการต่างๆ (Service Tech) ผ่านช่องทางออนไลน์ ตามมาด้วยการพัฒนาระบบการจัดการทางธุรกิจและการเป็นส่วนหนึ่งกับกิจวัตรประจำวัน โดยปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตดังกล่าวมาจากความนิยมในการใช้อินเทอร์เน็ต ความต้องการความสะดวกสบายในชีวิต ตลอดจนประสิทธิภาพทางระบบอินเทอร์เน็ตของไทยที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี

สำหรับแนวโน้มในอนาคต การประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพจะไม่ได้มีเพียงแค่เทค-ดิจิตอลสตาร์ทอัพเท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาให้เกิดอย่างครอบคลุมตามกระแสโลกที่เป็นไป โดยแนวโน้มสตาร์ทอัพที่จะเติบโตมากขึ้นในปี 2561 และน่าจับตาพบว่าอยู่ในภาคเกษตร อาหาร ท่องเที่ยว และสุขภาพ แบ่งเป็น 7 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจภาครัฐและการศึกษา กลุ่มการเกษตรและอาหาร กลุ่มนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแห่งอนาคต กลุ่มไลฟ์สไตล์และความบันเทิง กลุ่มเทคโนโลยีท่องเที่ยว และกลุ่มเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ (ที่มา : สนช.)

ด้าน ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวเสริมว่า กสอ.ได้กำหนดให้การส่งเสริมสตาร์ทอัพเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงาน ซึ่งแนวทางการส่งเสริมสตาร์ทอัพของ กสอ.ในปี 2560 นี้ได้แบ่งนโยบายการสนับสนุนกลุ่มคนดังกล่าวใน 4 รูปแบบหลัก ได้แก่

1. การพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างสตาร์ทอัพรายใหม่ด้วยการส่งเสริมความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจด้วยการนำระบบเทคโนโลยี ดิจิตอล และพัฒนานวัตกรรมขึ้นใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ

2. การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการสร้างโมเดลธุรกิจเริ่มต้น การกำหนดตลาด กลุ่มเป้าหมายการเขียนแผนงาน เพื่อการนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นไปได้ต่อการพัฒนาสู่ธุรกิจจริงต่อแหล่งทุน

3. การพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทำงานและการแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันทั้งในรูปแบบ Co-Working Space, Maker Space ตลอดจน Innovation Space เพื่อผลักดันให้เกิดการรวมตัว พัฒนาผลงาน โดยมีตัวอย่างที่เห็นผลสำเร็จ อาทิ กลุ่ม Chiang Mai Maker Space พร้อมด้วยศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Thai IDC และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรรมสู่อนาคต หรือ ศูนย์ ITC

4. การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันเพื่อนำเสนอผลงานการสร้างผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้ได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการแสวงหาแหล่งทุนในรูปแบบ Angel Fund เพื่อการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรม Angel Fund for Startup ปี 2 โดย กสอ.ได้ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พัฒนาไอเดียสร้างสรรค์ที่เกิดจากคนรุ่นใหม่ที่สามารถต่อยอดเริ่มต้นธุรกิจได้

นอกจากนั้น เร็วๆ นี้ กสอ.ได้จัดพิธีมอบเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ กิจกรรม Angel Fund for Startup ณ เวทีกลาง ชาลเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงาน Thailand Industry Expo 2017 โดยกิจกรรม Angel Fund for Startup ในปีนี้มีกลุ่มสตาร์ทอัพและนำเสนอผลงานจำนวนถึง 254 ทีม/459 คน และทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุน Angel Fund ในวงเงิน 500,000 บาท ภายใต้ Thailand 4.0 ได้แก่ ทีมReadRing (รี้ด-ริง) ผู้พัฒนาแนวคิดและผลงานคอมพิวเตอร์เบรลล์ขนาดพกพาพร้อมฟังก์ชันอ่านหนังสือปกติสำหรับคนตาบอด และทีม The Brother Team ผู้พัฒนาแนวคิดและผลงาน IO-Med โซลูชันส์เพื่อใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม Health Care และภายใต้โจทย์ Energy Management ได้แก่ ทีม Pure Control System ผู้พัฒนาแนวคิดผลงานการบริหารจัดการเครือข่ายไฟฟ้าแสงสว่างขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างแบบไร้สาย สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงาน และทีม OM FOR YOU ผู้พัฒนาแนวคิดผลงานระบบเพิ่มความชาญฉลาดให้กับ Building Automation System (BAS) เพื่อช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

See also  เรื่องที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา | การพัฒนานวัตกรรม | อัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินทุกวันที่นี่

“หลังจากผู้ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนแล้ว กสอ.จะเข้าติดตามความต่อเนื่อง และร่วมพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่และสนับสนุนผ่านช่องทางต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น” ดร.พสุกล่าวทิ้งท้าย

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในปี 2560 มีการเพิ่มขึ้นของสตาร์ทอัพทั่วไปกว่า 8,000 ราย จากช่วง 2-3 ปีก่อนที่มีเพียงแค่ระดับหลัก 100 ราย หรือเท่ากับเพิ่มขึ้นกว่า 80% อย่างไรก็ตาม การเติบโตขึ้นในจำนวนดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วยังเป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาแนวคิดและช่วงพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Problem Solution Fit and Product Market Fit) โดยสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพและสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้จริงอยู่ที่ประมาณ 1,500 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ ช่วยให้เกิดการจ้างงานได้ถึง 7,500 อัตรา หรือคิดเป็นสัดส่วน 1:5 (ที่มา : สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่)ทั้งนี้ ยังพบอีกว่าสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ของไทยจะอยู่ในกลุ่มของแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน ระบบ Fintech, E-Commerce ที่กำลังครอบคลุมและกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก การบริการต่างๆ (Service Tech) ผ่านช่องทางออนไลน์ ตามมาด้วยการพัฒนาระบบการจัดการทางธุรกิจและการเป็นส่วนหนึ่งกับกิจวัตรประจำวัน โดยปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตดังกล่าวมาจากความนิยมในการใช้อินเทอร์เน็ต ความต้องการความสะดวกสบายในชีวิต ตลอดจนประสิทธิภาพทางระบบอินเทอร์เน็ตของไทยที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีสำหรับแนวโน้มในอนาคต การประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพจะไม่ได้มีเพียงแค่เทค-ดิจิตอลสตาร์ทอัพเท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาให้เกิดอย่างครอบคลุมตามกระแสโลกที่เป็นไป โดยแนวโน้มสตาร์ทอัพที่จะเติบโตมากขึ้นในปี 2561 และน่าจับตาพบว่าอยู่ในภาคเกษตร อาหาร ท่องเที่ยว และสุขภาพ แบ่งเป็น 7 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจภาครัฐและการศึกษา กลุ่มการเกษตรและอาหาร กลุ่มนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแห่งอนาคต กลุ่มไลฟ์สไตล์และความบันเทิง กลุ่มเทคโนโลยีท่องเที่ยว และกลุ่มเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ (ที่มา : สนช.)ด้าน ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวเสริมว่า กสอ.ได้กำหนดให้การส่งเสริมสตาร์ทอัพเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงาน ซึ่งแนวทางการส่งเสริมสตาร์ทอัพของ กสอ.ในปี 2560 นี้ได้แบ่งนโยบายการสนับสนุนกลุ่มคนดังกล่าวใน 4 รูปแบบหลัก ได้แก่1. การพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างสตาร์ทอัพรายใหม่ด้วยการส่งเสริมความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจด้วยการนำระบบเทคโนโลยี ดิจิตอล และพัฒนานวัตกรรมขึ้นใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ2. การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการสร้างโมเดลธุรกิจเริ่มต้น การกำหนดตลาด กลุ่มเป้าหมายการเขียนแผนงาน เพื่อการนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นไปได้ต่อการพัฒนาสู่ธุรกิจจริงต่อแหล่งทุน3. การพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทำงานและการแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันทั้งในรูปแบบ Co-Working Space, Maker Space ตลอดจน Innovation Space เพื่อผลักดันให้เกิดการรวมตัว พัฒนาผลงาน โดยมีตัวอย่างที่เห็นผลสำเร็จ อาทิ กลุ่ม Chiang Mai Maker Space พร้อมด้วยศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Thai IDC และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรรมสู่อนาคต หรือ ศูนย์ ITC4. การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันเพื่อนำเสนอผลงานการสร้างผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้ได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการแสวงหาแหล่งทุนในรูปแบบ Angel Fund เพื่อการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรม Angel Fund for Startup ปี 2 โดย กสอ.ได้ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พัฒนาไอเดียสร้างสรรค์ที่เกิดจากคนรุ่นใหม่ที่สามารถต่อยอดเริ่มต้นธุรกิจได้นอกจากนั้น เร็วๆ นี้ กสอ.ได้จัดพิธีมอบเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ กิจกรรม Angel Fund for Startup ณ เวทีกลาง ชาลเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงาน Thailand Industry Expo 2017 โดยกิจกรรม Angel Fund for Startup ในปีนี้มีกลุ่มสตาร์ทอัพและนำเสนอผลงานจำนวนถึง 254 ทีม/459 คน และทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุน Angel Fund ในวงเงิน 500,000 บาท ภายใต้ Thailand 4.0 ได้แก่ ทีมReadRing (รี้ด-ริง) ผู้พัฒนาแนวคิดและผลงานคอมพิวเตอร์เบรลล์ขนาดพกพาพร้อมฟังก์ชันอ่านหนังสือปกติสำหรับคนตาบอด และทีม The Brother Team ผู้พัฒนาแนวคิดและผลงาน IO-Med โซลูชันส์เพื่อใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม Health Care และภายใต้โจทย์ Energy Management ได้แก่ ทีม Pure Control System ผู้พัฒนาแนวคิดผลงานการบริหารจัดการเครือข่ายไฟฟ้าแสงสว่างขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างแบบไร้สาย สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงาน และทีม OM FOR YOU ผู้พัฒนาแนวคิดผลงานระบบเพิ่มความชาญฉลาดให้กับ Building Automation System (BAS) เพื่อช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า“หลังจากผู้ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนแล้ว กสอ.จะเข้าติดตามความต่อเนื่อง และร่วมพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่และสนับสนุนผ่านช่องทางต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น” ดร.พสุกล่าวทิ้งท้าย

See also  [NEW] Forex Factory เทคนิคการอ่านข่าว | การวิเคราะห์ข่าว - Sathyasaith

[Update] เปิดตัวแล้วกลุ่มสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและการแพทย์ มุ่งสู่ศูนย์กลางด้านการแพทย์ระดับโลก | สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ – Sathyasaith

ในงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ 2017 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เริ่มเปิดฉากขึ้นแล้ว เมื่อ 6 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทย (Health Startup Thailand) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างสินค้าและบริการมากกว่า 35 ราย จัดงานแถลงข่าวเพื่อเตรียมการจัดตั้งสมาคมขึ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้

โดย Health Startup ประกอบด้วย บริการทางการแพทย์ทางไกล บริการส่งเสริมสุขภาพ บริการค้นหาและนัดหมายแพทย์ บริการจัดหาผู้ดูแลที่บ้าน ระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ด้านสุขภาพ บริการด้านเทคโนโลยี IoT เทคโนโลยี Blockchain ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล ร้านยา คลินิก สายรัดข้อมือ QR Code ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น โดยการสนับสนุนการจัดงานจากโครงการ Digital Wellness ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่รัฐบาลดำเนินการผลักดันเพื่อยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายนั้น คืออุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่งประเทศไทยพร้อมที่จะก้าวสู่ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ในระดับโลกด้วยจุดเด่นด้านทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านสาธารณสุข การบริการที่ประทับใจแบบไทย ความหลากหลายทางชีวภาพด้านสมุนไพร สถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตลอดจนการเป็นจุดหมายปลายทางของผู้พำนักระยะยาวจากทั่วโลก รวมถึงการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทย
โดยผู้เข้าร่วมงานเป็นสื่อมวลชนและสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและการแพทย์มากกว่า 100 คน ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาในงานคือนายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้จัดการโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นพ.ชาญวิทย์ วสันธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. นายวัชระ เอมวัฒน์ นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ และพล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา (บันทึกวีดีทัศน์)

นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ผู้ก่อตั้งและ CEO Ruckdee Consultancy ผู้แทนสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทยกล่าวว่า “Health Tech Startup”มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ “การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับบริการสาธารณสุขของไทยสู่ระดับโลก” โดยมีพันธกิจหลัก คือ สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านสุขภาพ ร่วมกับขับเคลื่อนการปรับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ เช่น กฎหมาย ระเบียบ ให้สอดคล้องกับบริบทของปัจจุบันและอนาคต กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา การขยายตัว และการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและการแพทย์ สร้างความตระหนักและปรับกระบวนการคิดสู่การนำเทคโนโลยีมาใช้ในวงการสาธารณสุขไทยและทั่วโลก นอกจากนี้ยังคาดหวังให้เป็นศูนย์กลางของการประสานงานในการลงทุนในสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทยจากนักลงทุนจากทั่วโลก ด้วยมูลค่าการสาธารณสุขไทยทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การรักษาพยาบาล สมุนไพร และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ รวมแล้วหลายแสนล้านบาทต่อปี และเป็นศูนย์การทางการแพทย์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

นอกจากนี้ ได้มีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “Health & Tech: Disruption, not interruption.” ในเวลา 14.30-15.30 น. รวมถึงงานเสวนาในวันที่ 8 กรกฎาคม เวลา 13.00 เป็นต้นไป 4 เรื่องคือ 1. EHR, PHR & Health Information Exchange” Presistent Challenges and New Strategies to Enabling Health Reform 2. “Telemedicine” (Opportunities, challenges, and case study in Thailand) 3.Pharmatech 4.Digital Transformation in Hospitals และงานวันที่ 9 กรกฎาคม เวลา 13.00 เป็นต้นไป 4 เรื่องคือ 1.AI & HealthTech 2.How Tech Startups Help Achieve Sustainable Development Goals 3.Aging Society: Challenges and Innovations และ 4.How to Hack ASEAN HealthTech?

See also  ฟ้อนเทิดพระ​เกียรติ​สมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า (ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) | บัณฑิตวิทยาลัย ราชภัฏสารคาม

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/HealthTechThailand


Wake Up Thailand – เชียร์ ‘รถบรรทุก’ ต่อสู้แนวคิด ‘รถทหาร’ วิ่งแทน ประท้วงให้รู้ดำรู้แดง!


เชียร์ ‘รถบรรทุก’ ต่อสู้แนวคิดใช้ ‘รถทหาร’ วิ่งแทน เพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพง รวมตัวให้ได้ ออกมาประท้วงปิดถนนให้รู้ดำรู้แดงไปเลย
สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (Membership)
https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw/join
ติดตาม VoiceTV
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw
Facebook : https://www.facebook.com/VoiceOnlineTH/
Instagram : https://www.instagram.com/voicetv/
Twitter : https://twitter.com/VoiceTVOfficial
Website : https://www.voicetv.co.th/
VoiceTV

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Wake Up Thailand - เชียร์ 'รถบรรทุก' ต่อสู้แนวคิด 'รถทหาร' วิ่งแทน ประท้วงให้รู้ดำรู้แดง!

ไอโฟน 111 เครื่อง และข่าวควบกิจการ | ติ่งข่าว | วันที่ 24 พ.ย.64


ติดตามข่าวสารได้ที่
ช่อง เวิร์คพอยท์ กดหมายเลข 23
และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของรายการได้ที่
เว็บไซต์: https://www.workpointtv.com
เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/NewsWorkpoint

ไอโฟน 111 เครื่อง และข่าวควบกิจการ | ติ่งข่าว | วันที่ 24 พ.ย.64

Startup Thailand Pitching Challenge 2017 @ Chonburi


STARTUP Thailand 2017 26 – 27 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภายใต้แนวคิด \”STARTUP THAILAND, SCALE UP ASIA\” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับงานสู่การเป็น Platform ใหม่ในการเชื่อมโยงและส่งเสริมการเติบโตของ STARTUP

งาน Startup Thailand ระดับภูมิภาคในช่วงปี 2016 ถือเป็นครั้งแรกที่มีการปลุกกระแสและให้ความรู้ให้เกิดการพัฒนาสตาร์ทอัพในระดับภูมิภาคอย่างจริงจัง โดยการจัดงานในภูมิภาคนั้นได้รับแรงสนับสนุนจากการจัดงาน Digital Thailand 2016 ระดับภูมิภาค โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการจัดงานระดับภูมิภาค ครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสที่แต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาค จะได้แสดงศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตของประเทศ
More info
Website : http://startupthailand.org/
Facebook : https://www.facebook.com/ThailandStartup
http://startupthailand.org/

Startup Thailand Pitching Challenge 2017 @ Chonburi

นายกฯเปิด“สตาร์ทอัพไทยแลนด์”ผลักดันธุรกิจ


นายกฯร่วมเปิดงาน“สตาร์ทอัพไทยแลนด์ดิจิทัล ไทยแลนด์ 2016” ชวนผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพในจังหวัดภูเก็ตและภูมิภาคพื้นที่ภาคใต้
Don’t miss our English Program \”TNN Thailand News\”
With Varin Sachdev \u0026 Tin Chokamolkit 22.00 22.15 MonFri
TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16
ชมสดได้ที่ http://www.tnnthailand.com/player.php
เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่
http://www.tnnthailand.com
http://www.fb.com/TNN24
http://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnnthailand/
สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

นายกฯเปิด“สตาร์ทอัพไทยแลนด์”ผลักดันธุรกิจ

#WakeUpThailand – เอาตำแหน่งเป็นเดิมพัน ‘เสกสกล อัตถาวงศ์’ ประกาศล่าล้านชื่อไล่แอมเนสตี้ออกจากประเทศ


เสกสกล อัตถาวงศ์ หรือ แรมโบ้อีสาน ร่วมเคลื่อนไหวปกป้องสถาบันฯ ลั่น เอาตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเป็นเดิมพัน หากไล่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำประเทศไทย ออกจากประเทศไม่ได้ ก็พร้อมลาออกจากตำแหน่ง ขณะที่ ‘ประยุทธ์’ เตือนสติแรมโบ้ ขออย่าขยายความขัดแย้งปมปลุกไล่’แอมเนสตี้’พ้นประเทศ
สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (Membership)
https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw/join
ติดตาม VoiceTV
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw
Facebook : https://www.facebook.com/VoiceOnlineTH/
Instagram : https://www.instagram.com/voicetv/
Twitter : https://twitter.com/VoiceTVOfficial
Website : https://www.voicetv.co.th/
VoiceTV

#WakeUpThailand - เอาตำแหน่งเป็นเดิมพัน 'เสกสกล อัตถาวงศ์' ประกาศล่าล้านชื่อไล่แอมเนสตี้ออกจากประเทศ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์

4 thoughts on “[Update] “สตาร์ทอัพไทย” ตื่นตัวเพิ่มถึง 8,000 ราย ชี้ 7 เทรนด์ธุรกิจมาแรงในปี 2561 | สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ – Sathyasaith”

  1. 49827 486942Incredibly finest man toasts, nicely toasts. is directed building your personal by way with the wedding celebration as a result are supposed to try to be witty, amusing and consequently unusual as effectively as. greatest mans speech 705164

    Reply
  2. 573608 522248This is a fantastic website, could you be interested in doing an interview regarding how you developed it? If so e-mail me! 387228

    Reply
  3. 472934 229039I added this post to my favorites and program to return to digest more soon. Its effortless to read and recognize as properly as intelligent. I truly enjoyed my 1st read through of this write-up. 221657

    Reply

Leave a Comment