[Update] | สังคม อ.เบียร์ – Sathyasaith

สังคม อ.เบียร์: คุณกำลังดูกระทู้

กทม. 24 ต.ค.-สภานิติบัญญัติฮ่องกง ลงมติเป็นเอกฉันท์ ผ่านกฎหมายแบนบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ

วันที่ 24 ตุลาคม ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติฮ่องกง ลงมติเป็นเอกฉันท์ 32 ต่อ 3 เสียง และงดออกเสียง 2 คน ผ่านกฎหมายห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่าย และห้ามผลิตบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบทั้งแบบใช้น้ำยาและแบบให้ความร้อน นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติฮ่องกง ยังโหวตคว่ำร่างขอการแก้ไขกฎหมายเพื่ออนุญาตให้มีการขนส่งบุหรี่ไฟฟ้าผ่านแดนและนำเข้าเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการขยายผลการบังคับใช้กฎหมายห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบเดิมให้ครอบคลุมบุหรี่ไฟฟ้าด้วย

ดร.พญ.เริงฤดี กล่าวว่า การที่ฮ่องกงออกกฎหมายดังกล่าวนี้ถือเป็นความสำเร็จของฝ่ายรณรงค์เพื่อการควบคุมยาสูบและกลุ่มทำงานเพื่อการศึกษาในฮ่องกงที่ต้องการปกป้องเยาวชนไม่ใช้สิ่งเสพติดรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งการผลักดันกฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้าในฮ่องกงเริ่มมีการเสนอกฎหมายครั้งแรกเมื่อปี 2558 หรือเมื่อ 6 ปีที่แล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จนเมื่อปี 2561 ทางรัฐบาลมีแผนจะควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าโดยใช้กฎหมายควบคุมยาสูบทั่วไปเหมือนการควบคุมบุหรี่ธรรมดา แต่แผนดังกล่าวนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในหมู่นักวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและการศึกษา จนทำให้นางแคร์รี หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง ประกาศสนับสนุนให้มีการออกกฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบเพื่อปกป้องเยาวชน ซึ่งนำไปสู่การเสนอกฎหมายเพื่อพิจารณาอีกครั้งในปี 2562

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ฮ่องกงมีประวัติศาสตร์การควบคุมยาสูบที่ยาวนาน โดยฮ่องกงมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะตั้งแต่ปี 2525 และมีกฎหมายให้ตั้งหน่วยงานด้านการควบคุมยาสูบหรือ Hong Kong Council on Smoking and Health (COSH) ตั้งแต่ปี 2530 โดยกำหนดให้เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้กระทรวงสาธารณสุขฮ่องกงและรัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่องทุกปี มีบทบาทการทำงาน 4 ด้านได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ด้านชุมชน และด้านข้อมูลงานวิจัย นอกจากนี้ฮ่องกงยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาสำหรับบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบโดยเฉพาะ มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ 100 คน เพื่อแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ได้ผลในอดีต

“การควบคุมยาสูบของฮ่องกงถือว่าประสบความสำเร็จจากการที่ฮ่องกงมีอัตราการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปลดลงจาก 20% เมื่อปี 2523 เหลือเพียง 10.2% หรือ 638,000 คน ในปัจจุบัน โดยรัฐบาลฮ่องกงกำหนดเป้าหมายว่า ต้องการลดอัตราการสูบบุหรี่ลงอีกให้เหลือเพียง 7.8% ภายในปี 2568 ซึ่งการประกาศห้ามบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบของฮ่องกงในครั้งนี้น่าจะทำให้ฮ่องกงบรรลุเป้าหมายการลดอัตราการสูบบุหรี่และปกป้องเยาวชนไม่ให้เริ่มเข้าสู่การเสพติดบุหรี่” ศ.นพ.ประกิต กล่าว

See also  🛰️ GPS 위치추적 어플 없이 상대방 핸드폰 위치추적 하는법 📍📍 구글 핸드폰 위치추적보다 쉬운방법 | 트위치 비밀번호 찾기

อ้างอิง
Hong Kong bans sale of e-cigarettes and other heated tobacco products but personal use still allowed: https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3153176/hong-kong-bans-sale-e-cigarettes-and-other-heated-tobacco

ดูข่าวเพิ่มเติม

[Update] | สังคม อ.เบียร์ – Sathyasaith

กทม. 24 ต.ค.-สภานิติบัญญัติฮ่องกง ลงมติเป็นเอกฉันท์ ผ่านกฎหมายแบนบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ

วันที่ 24 ตุลาคม ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติฮ่องกง ลงมติเป็นเอกฉันท์ 32 ต่อ 3 เสียง และงดออกเสียง 2 คน ผ่านกฎหมายห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่าย และห้ามผลิตบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบทั้งแบบใช้น้ำยาและแบบให้ความร้อน นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติฮ่องกง ยังโหวตคว่ำร่างขอการแก้ไขกฎหมายเพื่ออนุญาตให้มีการขนส่งบุหรี่ไฟฟ้าผ่านแดนและนำเข้าเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการขยายผลการบังคับใช้กฎหมายห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบเดิมให้ครอบคลุมบุหรี่ไฟฟ้าด้วย

ดร.พญ.เริงฤดี กล่าวว่า การที่ฮ่องกงออกกฎหมายดังกล่าวนี้ถือเป็นความสำเร็จของฝ่ายรณรงค์เพื่อการควบคุมยาสูบและกลุ่มทำงานเพื่อการศึกษาในฮ่องกงที่ต้องการปกป้องเยาวชนไม่ใช้สิ่งเสพติดรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งการผลักดันกฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้าในฮ่องกงเริ่มมีการเสนอกฎหมายครั้งแรกเมื่อปี 2558 หรือเมื่อ 6 ปีที่แล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จนเมื่อปี 2561 ทางรัฐบาลมีแผนจะควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าโดยใช้กฎหมายควบคุมยาสูบทั่วไปเหมือนการควบคุมบุหรี่ธรรมดา แต่แผนดังกล่าวนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในหมู่นักวิชาการด้านการควบคุมยาสูบและการศึกษา จนทำให้นางแคร์รี หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง ประกาศสนับสนุนให้มีการออกกฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบเพื่อปกป้องเยาวชน ซึ่งนำไปสู่การเสนอกฎหมายเพื่อพิจารณาอีกครั้งในปี 2562

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ฮ่องกงมีประวัติศาสตร์การควบคุมยาสูบที่ยาวนาน โดยฮ่องกงมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะตั้งแต่ปี 2525 และมีกฎหมายให้ตั้งหน่วยงานด้านการควบคุมยาสูบหรือ Hong Kong Council on Smoking and Health (COSH) ตั้งแต่ปี 2530 โดยกำหนดให้เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้กระทรวงสาธารณสุขฮ่องกงและรัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่องทุกปี มีบทบาทการทำงาน 4 ด้านได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ด้านชุมชน และด้านข้อมูลงานวิจัย นอกจากนี้ฮ่องกงยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาสำหรับบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบโดยเฉพาะ มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ 100 คน เพื่อแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ได้ผลในอดีต

“การควบคุมยาสูบของฮ่องกงถือว่าประสบความสำเร็จจากการที่ฮ่องกงมีอัตราการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปลดลงจาก 20% เมื่อปี 2523 เหลือเพียง 10.2% หรือ 638,000 คน ในปัจจุบัน โดยรัฐบาลฮ่องกงกำหนดเป้าหมายว่า ต้องการลดอัตราการสูบบุหรี่ลงอีกให้เหลือเพียง 7.8% ภายในปี 2568 ซึ่งการประกาศห้ามบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบของฮ่องกงในครั้งนี้น่าจะทำให้ฮ่องกงบรรลุเป้าหมายการลดอัตราการสูบบุหรี่และปกป้องเยาวชนไม่ให้เริ่มเข้าสู่การเสพติดบุหรี่” ศ.นพ.ประกิต กล่าว

See also  นโยบายการเงินและการคลังเศรษกิจระหว่างประเทศไทย | นโยบาย การเงิน ของ ประเทศไทย

อ้างอิง
Hong Kong bans sale of e-cigarettes and other heated tobacco products but personal use still allowed: https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3153176/hong-kong-bans-sale-e-cigarettes-and-other-heated-tobacco

ดูข่าวเพิ่มเติม


สุกี้บุฟเฟ่ต์ ตักเองตกต้องโดนปรับ หนังสั้น


พี่ริน หนังสั้น แม่ค้า
ฝากกดไลค์และกดติดตามช่อง Poonyim Films เพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะ
ช่องทางการติดตามอื่นได้ที่ :
Facebook : Nipoon Yim
Email : [email protected]
Tiktok : @nipoonyim

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สุกี้บุฟเฟ่ต์ ตักเองตกต้องโดนปรับ หนังสั้น

🆔#Enscape #สร้างกระจกให้เป็น #Glass💯


อ.เบียร์ Teaching ฝากกดติดตาม กดแชร์ ให้ด้วยนะครับ คลิปนี้อาจารย์ขอมาบอกวิธีการทำให้กระจกเป็นกระจกกันครับ หลายคนสร้างกระจกเพื่อทำชั้นวางของ ทำท๊อปโต๊ะแต่ทำแล้วมองไม่เห็นว่าเป็นกระจก เวลาเปิด Enscape เพราะว่าเราต้องใส่สีเข้าไปที่ขอบของกระจกครับ น้องๆลองทำตามดูนะครับงานที่เป็นกระจกดีขึ้นเยอะเลยครับ แล้วคลิปนี้ยังสอนทำกระจกแบบต่างๆให้ด้วยนะครับเพื่อน้องๆสามารถเอาไปต่อยอดสำหรับงานออกแบบได้นะครับ
……………………………………………………………………………………………………………………
Face book page: https://www.facebook.com/InteriorDesignTeaching
Line ID : livingmen
Email: [email protected]

🆔#Enscape #สร้างกระจกให้เป็น #Glass💯

🆔Enscape 3 รูปแบบ #สร้างตัวหนังสือให้เรืองแสง💯 ทำป้ายไฟได้นะ⁉️


ฝากกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ด้วยนะครับ อ.เบียร์ Teaching
คลิปนี้อาจารย์จะมาสอน Enscape วิธีการสร้างตัวหน้งสือให้เรืองแสงกันครับ สามารถนำไปต่อยอดในการออกแบบป้ายไฟ หรือ LOGO ที่ต้องการทำให้เรืองแสงได้นะครับ สะดวกมากๆเลย
…………………………………………………………………………………………………………………
Face book page: https://www.facebook.com/InteriorDesignTeaching
Line ID : livingmen
Email: [email protected]

🆔Enscape 3 รูปแบบ #สร้างตัวหนังสือให้เรืองแสง💯 ทำป้ายไฟได้นะ⁉️

เธอคือชีวิต : เบียร์ วรวุธ อาร์ สยาม [Official Audio]


โหลดเสียงรอสาย : 223324
ฟังเพลงที่ Deezer : http://bit.ly/BeerTherKueDZ
Download on iTunes : http://bit.ly/BeerTherKueiT
facebook : http://fb.com/RsiamMusicPage
ถ้าคุณรักใครสักคนสุดหัวใจ
เราอยากให้คุณ บอกกับเขาคนนั้นด้วย เพลงๆนี้ “เธอคือชีวิต”
เพลงรักสุดซาบซึ้ง และอบอุ่น จาก “เบียร์ วรวุธ อาร์สยาม”
เบียร์ วรวุธ อาร์ สยาม หนุ่มกำแพงเพชร ผ่านประสบการณ์หลากหลายกว่าจะได้เป็นศิลปิน เริ่มจากเป็นดีเจ.เปิดแผ่นในร้านอาหาร, ร้องเพลงตามลานเบียร์ และประกวดร้องเพลงตามเวทีต่างๆ จนมีโอกาสได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปิน มีผลงานออกมา 2 อัลบั้ม ในสไตล์ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ผสมกลิ่นอายป๊อบร็อก มีงานเพลงสร้างชื่อมากมายหลายเพลง
นอกจากความสามารถด้านการร้องเพลง, เล่นดนตรีแล้ว เบียร์ยังแต่งเพลงได้ดีอีกด้วย ล่าสุดก็ได้แต่งเพลง “ฮู้ก่อ” ในกับศิลปินร่วมค่าย วงอู้ลัลลา และนี่คือ ซิงเกิ้ลแรก กับการเริ่มต้นทำงานเพลง ในบ้านหลังใหม่ ค่ายเพลง “อาร์สยาม”
เธอคือชีวิต
คำร้อง / ทำนอง : ยุทธนา เดชโหมด เรียบเรียง : มาร์ค ใบเตย
“เธอคือชีวิต คือลมหายใจ เป็นเส้นเลือดใหญ่อยู่ในตัวฉัน ไม่มีวันจะแยกจากกัน ไม่มีทาง…” ท่อน Hook ซึ้งๆ ของเพลงรักความหมายดี ที่ เบียร์ วรวุธ อาร์สยาม ถ่ายทอดได้อย่างอบอุ่นละมุนละไมสุดๆ อยากให้ทุกคนได้ฟัง แล้วจะรู้ว่าความรักที่งดงามยังมีอยู่จริง
เบียร์วรวุธอาร์สยาม อาร์สยาม

See also  [NEW] รอบ1 Portfolio พร้อมทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา2565 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - Sathyasaith

เธอคือชีวิต : เบียร์ วรวุธ อาร์ สยาม [Official Audio]

เผยสุดยอดเคล็ดลับเทรดหุ้น สไตล์ เบียร์ วนนท์ I TNN WEALTH


เผยสุดยอดเคล็ดลับเทรดหุ้น สไตล์ เบียร์ วนนท์
Fulltime Trader เจ้าของแฟนเพจหุ้น Beer Vanon
เบียร์วนนท์ BeerVanon FulltimeTrader เทรดหุ้น
TNNWEALTH
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

เผยสุดยอดเคล็ดลับเทรดหุ้น สไตล์ เบียร์ วนนท์ I TNN WEALTH

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆInvestement

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ สังคม อ.เบียร์

6 thoughts on “[Update] | สังคม อ.เบียร์ – Sathyasaith”

 1. 178888 939442Thank you, Ive just been looking for data about this topic for a whilst and yours could be the greatest Ive discovered till now. But, what in regards to the conclusion? Are you certain concerning the supply? 128312

  Reply
 2. 877540 582538Good post. I learn something much more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. Id prefer to use some with the content material on my weblog whether you dont mind. Natually Ill give you a link on your internet weblog. Thanks for sharing. 561099

  Reply
 3. 525027 609240There is evidently a great deal to know about this. I consider you produced certain nice points in functions also. 25138

  Reply
 4. 196684 241076You created some decent points there. I looked over the internet for any dilemma and found most individuals goes as well as along with your internet internet site. 530753

  Reply

Leave a Comment