Home » Why can't you divide by zero? – TED-Ed | is1 คือ อะไร | การสังเคราะห์ ข่าว เกี่ยวกับ เนื้อหา การวิจัย

Why can't you divide by zero? – TED-Ed | is1 คือ อะไร | การสังเคราะห์ ข่าว เกี่ยวกับ เนื้อหา การวิจัย

by Hanh Nguyen

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อWhy can't you divide by zero? – TED-Ed?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้

Table of Contents

Why can't you divide by zero? – TED-Ed | แบ่งปันความรู้การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด

ชมวิดีโอด้านล่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อWhy can't you divide by zero? – TED-Ed

Why can't you divide by zero? - TED-Ed

Why can't you divide by zero? – TED-Ed


คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: Sathyasaith.org/study

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องis1 คือ อะไร

ตรวจสอบหน้า Patreon ของเรา: ดูบทเรียนแบบเต็ม: ในโลกของคณิตศาสตร์ ผลลัพธ์ที่แปลกประหลาดมากมายเกิดขึ้นได้เมื่อเราเปลี่ยนกฎ แต่มีกฎข้อหนึ่งที่พวกเราส่วนใหญ่ได้รับการเตือนว่าอย่าทำลาย: อย่าหารด้วยศูนย์ การผสมผสานอย่างง่ายของตัวเลขในชีวิตประจำวันและการทำงานพื้นฐานทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร บทเรียนโดย TED-Ed แอนิเมชั่นโดย Nick Hilditch ขอบคุณมากสำหรับผู้อุปถัมภ์ของเราสำหรับการสนับสนุนของคุณ! ถ้าไม่มีคุณ วิดีโอนี้คงเป็นไปไม่ได้! Craig Sheldon, Andrew Bosco, Nik Maier, Adi V, Hiroshi Uchiyama, Chris , Vik Nagjee, Della Palacios, Alexander Walls, سلطان الخليفي, Ibel Wong, Kiarash Asar, Aliyya Rachmadi, Max Shuai Tang, Jamerson Chingapanini, Al the Scottish Wildcat, จาเนลล์, ซาบริน่า กอนซาเลซ, มัลคอล์ม คัลลิส และแอรอน เฮนสัน .

READ  เทคนิคการขอผลงานทางวิชาการ ให้ประสบผลสำเร็จตามประกาศ ก.พ.อ.2560 และ 2563 | คําสั่งประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2560 | UPDATE ข่าว เกี่ยวข้อง เรื่อง การเรียนรู้
READ  DLTV ป.3 วิชาคณิตศาสตร์ 16 ส.ค.64 ร่วมคิดร่วมทำ | dltv ป.3 | การสังเคราะห์ ข่าว เกี่ยวข้อง ข้อมูล การเรียนรู้

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง is1 คือ อะไร.

#can39t #divide #TEDEd

TED,TED-Ed,Teded,Ted Education,TED Ed,Nick Hilditch,zero,math,numbers,multiply,divide,rules

Why can't you divide by zero? – TED-Ed

is1 คือ อะไร.

>>เราเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

related posts

39 comments

TED-Ed 25/08/2021 - 20:59

Thank you so much to everyone who has joined us over on patreon.com/teded! Your support is helping bring free educational materials to curious, life-long learners around the world!
If you're interested in getting involved in supporting our nonprofit mission, check out our Patreon page!

Reply
Oscar MacNeill 25/08/2021 - 20:59

Do I have a clue what he said. Nope. Did I have fun. Yes

Reply
kelly hauk 25/08/2021 - 20:59

I’m scared because I get nightmares

Reply
kelly hauk 25/08/2021 - 20:59

So useful

Reply
kelly hauk 25/08/2021 - 20:59

They need to crown

Reply
kelly hauk 25/08/2021 - 20:59

Qtpyggg Axolotl

Reply
Driss 25/08/2021 - 20:59

Zero = Infinity = God
Which God you may ask?
Depends on how many times you can divide by infinity, where there's no quantum value, no beginning or ending.

There's only One God, not One as in 1 but "One" as in 0 and nothing else. What comes after is our existence or "potentially" infinite numbers.

"God doesn't exist" this statement is empirically correct but existence cannot have come from itself without a primal cause. Absence of energy cannot pull itself into existence, there's nothing there to begin with.

Before anything ever was, there was only the infinite oblivion and void. From this came potentiality and causation of which we found ourselves today!

Reply
TITAN LORD 25/08/2021 - 20:59

This concept is most useful for limits and derivatives as the main aim there is to avoid 0÷0 and simply 0.

Reply
Jay Russell 25/08/2021 - 20:59

Why can't you divide by zero ? Because zero does not exist. If zero existed, then numbers would not exist. It's an abstract idea. You can't have something and nothing at the same time…duh

Reply
Komment King 25/08/2021 - 20:59

Thank you.

Reply
Antichrist Revealed 25/08/2021 - 20:59

Multiplying by 0, does not always equal 0. Dividing is the same. 10 divided by 0, is 10. Because 10 was never divided, and so it remains 10.

Reply
WilliamW2010 25/08/2021 - 20:59

Dviding 0 by 0 = 0 because you are sharing nothing among nbody

Reply
Jyoti Bhatt 25/08/2021 - 20:59

Please dont even try to break this rule….I'm hella scared for the next generation then

Reply
sarthak s 25/08/2021 - 20:59

Division is like giving a number of things to a number of people, so if you have a number of thing but no people, then there are 2 possible answers. One is () ÷0=0 (in the people's perspective)
And the second is () ÷0=() (In the giver's perspective)

And I just learned division like last year because im an INDIAN KID

Reply
sonia hurtado 25/08/2021 - 20:59

It’s possible Like 12 divided by 0 is twelve it’s similar to multiplying the 0 is no use so it points to the 12 to just copy and put on the answer, there you go.

Reply
PhilipGrimes 25/08/2021 - 20:59

Man, maths is weird

Reply
NoBudjetFilms 25/08/2021 - 20:59

5 minutes of TED-Ed made math much more interesting than 13 years of school ever did.

Reply
Yazh Jaya 25/08/2021 - 20:59

I made my own quote
"Dividing some number by 0 would not be infinity it would be a dot"
You cant divide 3 apples between zero friends

Reply
SWAYAM PANDA 25/08/2021 - 20:59

Tell me who didnt have to go through intel ad in the first

Reply
Phát Cao 25/08/2021 - 20:59

infinity

Reply
Rodrigo Pimentel 25/08/2021 - 20:59

My salary x 0 bills, taxes and fares makes my money infinite as well.

Reply
Józef Stalin 25/08/2021 - 20:59

School: follow the rules
Mathematicians: there are no rules

Reply
sam aAI 25/08/2021 - 20:59

its the law

Reply
Poop Flinger 25/08/2021 - 20:59

0:33 you explained division better than my 4th 5th and 6th grade teachers in under 1 min of watching this video

Reply
John Little 25/08/2021 - 20:59

I think a better explanation is to look at what happens on either side of dividing by 0. On one "side," 1 divided by a very small number is a large positive number, and on the other side, 1 divided by a very small negative number is a very large negative number. Since as you get closer to 0 on either side the answer diverges infinitely far apart, there is no answer.

Reply
anony 25/08/2021 - 20:59

answering math questions just gives you more questions to solve, meaning… math is INFINITY

Reply
Mathew 25/08/2021 - 20:59 Reply
西瓜老師watermelon 25/08/2021 - 20:59

Why 1 does not equal 2

Wrong argument:
if a=2
a=2a
a^2=2a
a=a^2
a=1
1=2

Pay attention to the simplification of a=a^2.
a/a=1
(a^2)/a=a
This seems correct.

But, you can NEVER divide by an unknown owing to the possibility that the unknown might equal 0 unless the result contains an unknown as well.
In fact, dividing by an unknown that would leave us with a constant term would ALWAYS consider the unknown as 0.
Therefore, one cannot divide by an unknown without the result having a degree of an unknown equal or greater than 1, that is, the result must contain unknowns.

the above explanation is provided by Prof. Watermelon

Reply
C D 25/08/2021 - 20:59

Thank you for this! When I asked Siri she just told me I flat out don’t have any friends 😥😭

Try it! Ask Siri “What’s 0 divided by 0?”🙂

Reply
5ay7 2pyz 25/08/2021 - 20:59

1:52
My brain for no reason: -1

Reply
Nila :D 25/08/2021 - 20:59

Me : 0 divided by 0 is 0
universe explodes

Reply
Prashant Pandya 25/08/2021 - 20:59

I was taught in the school that 1/0=infinity

Reply
Dr.Z 25/08/2021 - 20:59

– Infinity / Infinity = Infinity.
– 0 / 0 = 0.
– 1 / 1 = 1.

– Infinity * Infinity = Infinity.
– 0 * 0 = 0.
– 1 * 1 = 1.

Reply
Nghĩa Trần Đại 25/08/2021 - 20:59

1 infinity + 1 infinity should be equal 2 infinity, right?

Reply
Prema Latha 25/08/2021 - 20:59

lol its actually infinity ….. because i just took out my phone & put the question it was infinity

Reply
Mobi 25/08/2021 - 20:59

That's not why you can't divide by zero. You can't divide by zero because it creates a non-convergence. Yes, an integer that gets divided by a smaller and smaller number does approach Infinity. But only from the positive x direction. Do it from the other side of the graph, the negatives. Those values would approach negative infinity. So when you look at it as a limit of x as it approaches 0 of some constant over x, you get both positive and negative infinity. Since these diverge instead of converge to the same point, that makes it impossible. However, you can take the absolute value of c/x and then do the limit and you would infact get infinity. The other issue with your understanding is 0*infinity. That is an indeterminate number. Meaning that we have to do further analysis (usually as simple as taking a derivative) to determine the value. So you go back to the equation that got you 0*infinity and break that down. You might get something else. Basically, 0*infinity does not necessarily equal 0*infinity. Nor does infinity necessarily equal infinity.

Never assume and always look at division problems (even more so when you start getting to higher level mathematics) from both sides.

Reply
Furkan Ünsal 25/08/2021 - 20:59

This video is a disester it gives a completely wrong answer. If 1/0 were actually approching infinity then it would be indeed equal to infinity. But it isnt aproching infinity. If you divide a pozitive number with smaller and smaller pozitive numbers you will approch pozitive infinity at 1/0. But if you divide a pozitive number larger and larger negative numbers you will approch negative infinity at 1/0. This is why 1/0 is undefined. It approches both negstive and pozitive infinities at the same time.

Reply
TheToGFKillbrick 25/08/2021 - 20:59

CHESS KING NUMBER, it is 0 points or infinite points lol

Reply
steve castleberry 25/08/2021 - 20:59

Shut up! 0x0=0

Reply

Leave a Comment